Pasek
default_mobilelogo

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe perspektywy” już dziś możesz złożyć dokumenty, dzięki którym będziesz mógł wziąć udział w doradztwie, szkoleniach i otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu i wypełnieniem dokumentów aplikacyjnych!!!

Rekrutacja trwa do 30.09.2017!!!

Zgłoś się już dziś!

 

 

 

Rekrutacja uczestników!!!

 

Rekrutacja ciągła będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.

Do projektu mogą zgłaszać się kobiety w wieku 30+, pozostające bez pracy zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego. Preferowaną grupą do uczestnictwa w Projekcie będą kobiety, które spełnią następujące kryteria:

a) sprawujące opiekę nad min. 1 dzieckiem w wieku do 7 roku życia

b) zamieszkujące na terenie powiatów: Chełm, chełmski, łęczycki, włodawski,zamojski

c) planujące podjąć działalność gospodarczą w sektorze białej lub zielonej gospodarki

d) planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego

e) planujące zatrudnienie pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

 

Aby wziąć udział w Projekcie należy :

1 zapoznać się z Regulaminem.

2 wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz Rekrutacyjny.

3 Złożyć formularz rekrutacyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik, pok. 96

4 przejść pozytywnie weryfikacje formalną.