Pasek
default_mobilelogo

W dniach od 23.11.2017-08.12.2017 przyjmowane będą wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Nowe perspektywy”. Wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego uczestniczki projektu zobowiązane są złożyć biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (dokument dołączany przez pracowników biura przy składaniu wniosku), oświadczenie o dostępie do środków finansowych w ramach projektu, oświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnik VAT, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 08.12.2017. Wszystkie dokumenty prosimy wypełniać komputerowo. Wnioski wraz z załącznikami można złożyć listownie lub osobiście w biurze projektu ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik pok. 96. Zalecamy składanie dokumentów osobiście w przypadku tym pracownik biura projektu przeprowadzi wstępna ocenę formalną wniosków co skróci procedurę ich oceny. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganiami dotyczącymi biznesplanu. Dokumenty te zawierają szczegółowe zapisy odnośnie procedury i oceny wniosków.

 

W przypadku pytań wszelkich informacji udzieli Paniom Monika Piasta tel.535086776.

 

 

 

UWAGA !!!

 

Przed ostatecznym drukowaniem dokumentów należy sprawdzić czy wszystkie pola zostały wypełnione oraz czy formularze są zgodne ze wzorami (wersjami PDF). Szczególną uwagę należy zwrócić na biznesplan cześć dane wnioskodawcy – w biznesplanie (wersja edytowalna) dostępnym na stronie w dniach 16.10-10.11.2017 wystąpił błąd polegający na: braku wierszy „Źródła finansowania przedsięwzięcia” i „Forma rozliczeń z urzędem skarbowym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, księgi rachunkowe)" oraz wiersz „Planowana data rozpoczęcia działalności” powinien zawierać poprawiony zapis „Planowana data rozpoczęcia działalności i zakończenia realizacji przedsięwzięcia”.