Pasek
default_mobilelogo

 

W związku z obowiązkiem oznakowania przez uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 9.3. RPO WL inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przypominamy o stosowaniu poniższych oznaczeń:

 

  • oznaczenie sprzętu, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji

  • oznaczenie siedziby firmy i/lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

  • oznaczenia strony internetowej zakupionej w ramach projektu logotypami programu regionalnego