Pasek
default_mobilelogo

 

W związku z niepodpisaniem wszystkich planowanych umów w projekcie  Nowe Perspektywy”  o przyznanie wsparcia finansowego, ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski wraz z biznesplanem oraz innymi niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do terminie do dnia 24.08.2018 r.

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o, ul. Zieleńska 1, 61-059 Poznań – brana pod uwagę będzie data wpływu bądź pierwszego awizowania przesyłki, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. tel. 531 688 859 z opiekunem projektu Panią Magdaleną Mańką lub z biurem Beneficjenta pod numerami tel. 883 662 887 lub 535 043 976.