Pasek
default_mobilelogo

W załączeniu znajduje się ostateczna lista rankingowa uczestniczek, które rekomendowane zostały do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowe Perspektywy”. W dniach 2-6 stycznia 2018 zadzwonimy do Pań w celu umówienia terminu podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Jednocześnie przypominam, że przekazanie Uczestniczce środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego poprzez wniesienia zabezpieczenia weksel z poręczeniem-awal. Wszelkich informacji odnośnie weksla udzielimy Paniom telefonicznie.

Attachments:
Download this file (Lista.pdf)Lista.pdf[ ]47 kB

W związku z niepodpisaniem wszystkich planowanych umów w projekcie „Nowe Perspektywy”  o przyznanie wsparcia finansowego, ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski wraz z biznesplanem oraz innymi niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 31.07.2018 r. - 07.08.2018r. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ul. Zieleńska 1, 61-059 Poznań – brana pod uwagę będzie data wpływu bądź pierwszego awizowania przesyłki, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. tel. 531 688 859 z opiekunem projektu Panią Magdaleną Mańką lub z biurem Beneficjenta pod numerem 883 662 887 lub 535 043 976.

 

Wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego uczestniczki projektu zobowiązane są złożyć biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (dokument dołączany przez pracowników biura przy składaniu wniosku), oświadczenie o dostępie do środków finansowych w ramach projektu, oświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnik VAT, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 07.08.2018. Wszystkie dokumenty prosimy wypełniać komputerowo. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem oraz wymaganiami dotyczącymi biznesplanu. Dokumenty te zawierają szczegółowe zapisy odnośnie procedury i oceny wniosków.

UWAGA !!!

 

Przed ostatecznym drukowaniem dokumentów należy sprawdzić czy wszystkie pola zostały wypełnione oraz czy formularze są zgodne ze wzorami (wersjami PDF). Szczególną uwagę należy zwrócić na biznesplan cześć dane wnioskodawcy – w biznesplanie (wersja edytowalna) dostępnym na stronie w dniach 16.10-10.11.2017 wystąpił błąd polegający na: braku wierszy „Źródła finansowania przedsięwzięcia” i „Forma rozliczeń z urzędem skarbowym (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, księgi rachunkowe)" oraz wiersz „Planowana data rozpoczęcia działalności” powinien zawierać poprawiony zapis „Planowana data rozpoczęcia działalności i zakończenia realizacji przedsięwzięcia”.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe perspektywy” już dziś możesz złożyć dokumenty, dzięki którym będziesz mógł wziąć udział w doradztwie, szkoleniach i otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu i wypełnieniem dokumentów aplikacyjnych!!!

Rekrutacja trwa do 30.09.2017!!!

Zgłoś się już dziś!

 

 

 

Rekrutacja uczestników!!!

 

Rekrutacja ciągła będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.

Do projektu mogą zgłaszać się kobiety w wieku 30+, pozostające bez pracy zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego. Preferowaną grupą do uczestnictwa w Projekcie będą kobiety, które spełnią następujące kryteria:

a) sprawujące opiekę nad min. 1 dzieckiem w wieku do 7 roku życia

b) zamieszkujące na terenie powiatów: Chełm, chełmski, łęczycki, włodawski,zamojski

c) planujące podjąć działalność gospodarczą w sektorze białej lub zielonej gospodarki

d) planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego

e) planujące zatrudnienie pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

 

Aby wziąć udział w Projekcie należy :

1 zapoznać się z Regulaminem.

2 wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz Rekrutacyjny.

3 Złożyć formularz rekrutacyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik, pok. 96

4 przejść pozytywnie weryfikacje formalną.