Pasek
default_mobilelogo

Pierwszą forma wsparcia oferowaną w ramach projektu jest DORADZTWO ZAWODOWE, którego celem jest uzyskanie informacji o predyspozycjach i preferencjach zawodowych, motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrzeb szkoleniowo- doradczych. Wsparciem doradcy zawodowego zostaną objęte wszystkie uczestniczki projektu. W ramach doradztwa zostanie przeprowadzona:

a) Wieloaspektowa Ocena Preferencji zawodowych w wymiarze 30min na uczestniczkę projektu ma na celu poprzez przeprowadzenie diagnozy preferencji zawodowych oraz diagnozy preferencji w zakresie środowiska pracy uzyskanie syntetycznej informacji w zakresie możliwych opcji zawodowych.

b) Kwestionariusz kompetencji przedsiębiorczych i motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 min na uczestniczkę projektu ma na celu ocenę stopnia nasilenia cech przydatnych do prowadzenia własnej działalności.

 

c) Kwestionariusz potrzeb szkoleniowo- doradczych w wymiarze 1 godzina na uczestniczkę projektu ma na celu ocenę preferencji, predyspozycji i motywacji uczestniczki, a także potrzeb szkoleniowych pod względem planowanego przez uczestniczkę przedsięwzięcia

   

Podczas drugiego etapu uczestniczki zostaną objęte wsparciem doradcy biznesowego w wymiarze 80 godzin na uczestniczkę projektu, wsparcie ma na celu pomoc uczestniczce w planowaniu otwarcia działalności gospodarczej poprzez konsultacje w zakresie poprawy biznesplanu, wstępną ocenę biznesplanu poszukiwaniu profili i nowych rynków zbytów.

Doradztwo biznesowe jest także elementem wsparcia pomostowego w wymiarze 16 godzin na uczestniczkę projektu obejmuje 40 kobiet, które otrzymały dotację oraz wsparcie pomostowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie ma na celu służyć w rozwiązywaniu konkretnych problemów uczestniczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.