Pasek
default_mobilelogo

     Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej obejmuje bezzwrotne wsparcie, którego maksymalna kwota wynosi 23 398,68 PLN i otrzyma ją 40 kobiet, które uzyskały największą liczbę punktów z oceny wniosków podczas etapu naboru wniosków wraz z biznesplanami.

Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy i wniesienie wkładu własnego w wysokości 2% przyznanej dotacji.

 

Kobiety zostaną także objęte wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy w wysokości nie większej niż minimalne wynagrodzenie

 

Warunkiem otrzymania wsparcia wskazanie w biznesplanie kategorii wydatków, które będą finansowane w ramach wsparcia.