Pasek
default_mobilelogo

 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017-31.10.2018

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 kobiet poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 50 kobiet w wieku minimum 30 lat oraz poprawę finansową 40 kobiet, a w efekcie utworzenie 40 nowych trwałych przedsiębiorstw, w tym w sektorze białej lub zielonej gospodarki, aktywnych przez min. 12 miesięcy.

 

Projekt skierowany jest do 50 kobiet w wieku min. 30 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, w tym 40 os. biernych zawodowo,10 os. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, 30 os. z terenów wiejskich, min 3 os. bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, odchodzące z rolnictwa i planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. oraz Kobiety deklarujące wniesienie wkładu własnego w wysokości min 2% przyznanej dotacji. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie.